B varer > B varer
Her vil vi selge varer som har små skader. Varer som blir kjøpt i B vare katogorien har ingen bytte rett. Varene her vil alltid være super billige!


DivaX Ekstrøm  -  Rugdevn 75 a  -  2050 Jessheim
Tlf. mandag-torsdag 16.00-18.00 Tlf:63977013  -  E-post DivaX@epost.no  -  Org. nr.: 988197378